Milijuni maraka dijeljeni bez kriterija

Milijuni maraka dijeljeni bez kriterija

Revizori navode kako su premijer i dva dopremijera dijelili sredstva bez kriterija i na osnovu zahtjeva pojedinaca ili udruga, kao i da izvješća o utrošku uglavnom nisu sačinjavana Vlada Federacije u prošloj godini nije dosljedno poštovala odredbe Zakona o proračunima u FBiH i Zakona o izvršavanju proračuna u dijelu koji…

Pročitajte više