Iliri u Rami (VI.): Kultura i religija Ilira

Iliri u Rami (VI.): Kultura i religija Ilira

Kultura Ilira Iliri su bili poznati po gradnji gradina i gromila ili tumula i bili su vrlo religiozan narod. Gradine su gradili u polukružnom obliku na vrhovima brda tako da je  jedna strana bila strmina a s druge strane zaravan. Pravili su gromile ili tumule ispod kojih su pokapali mrtve…

Pročitajte više