Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2015. godinu

Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2015. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14)…

Pročitajte više