Općine Travnik i Gornji Vakuf-Uskoplje s najvećim brojem mina u BiH

Općine Travnik i Gornji Vakuf-Uskoplje s najvećim brojem mina u BiH

Prema podacima koje je Vijeće ministara BiH (VMBiH) objavilo u vidu odgovora na pitanja državnih parlamentaraca, navodi se da je problem mina identificiran u 129 općina. Trenutno je identificirano 8.800 minama zagađenih mikrolokacija u 1.400 ugroženih naseljenih mjesta BiH. Mikrolokacije zagađene minama direktno utječu na sigurnost 545.000 stanovnika ili 15…

Pročitajte više
BiH među najugroženijim zemljama u svijetu

BiH među najugroženijim zemljama u svijetu

BiH je još uvijek, 20 godina nakon rata, izuzetno kontaminirana minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata…

Pročitajte više