Demineri predali 99641 kvadratnih metara razminiranog terena u općini Prozor-Rama

Demineri predali 99641 kvadratnih metara razminiranog terena u općini Prozor-Rama

Demineri Oružanih snaga danas su predali 99 641 kvadratnih metara razminiranog terena na području Uzdola u općini Prozor-Rama. 

Pročitajte više
Mine još prijete: Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina

Mine još prijete: Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina

Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju 4. travnja proglasila je Opća skupština Ujedinjenih naroda. Na svom 60. zasjedanju Opća skupština UN-a u prosincu 2005. donijela je svoju Rezoluciju o pomoći u protuminskom djelovanju. Svake naredne godine širom svijeta ovaj dan se obilježava kako bi…

Pročitajte više
Općine Travnik i Gornji Vakuf-Uskoplje s najvećim brojem mina u BiH

Općine Travnik i Gornji Vakuf-Uskoplje s najvećim brojem mina u BiH

Prema podacima koje je Vijeće ministara BiH (VMBiH) objavilo u vidu odgovora na pitanja državnih parlamentaraca, navodi se da je problem mina identificiran u 129 općina. Trenutno je identificirano 8.800 minama zagađenih mikrolokacija u 1.400 ugroženih naseljenih mjesta BiH. Mikrolokacije zagađene minama direktno utječu na sigurnost 545.000 stanovnika ili 15…

Pročitajte više
BiH među najugroženijim zemljama u svijetu

BiH među najugroženijim zemljama u svijetu

BiH je još uvijek, 20 godina nakon rata, izuzetno kontaminirana minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata…

Pročitajte više