Novo crtanje granica na Balkanu

Novo crtanje granica na Balkanu

Novom balkanskom krizom destabilizira se Njemačka Posljednjih mjeseci svjedoci smo permanentne krize koja se kreira među balkanskim državama. Istodobno ponovno se pothranjuju apetiti nacionalističkih snaga kroz planove prekrajanja granica, ponude razmjene teritorija ili priznavanja „legitimnoga“  prava naroda na teritorije drugih država. U fokusu kreiranja kriznih žarišta su, logično Bosna i Hercegovina, Kosovo,…

Pročitajte više