Stranci moraju posjedovati najmanje 150 KM za svaki dan planiranog boravka u BiH

Stranci moraju posjedovati najmanje 150 KM za svaki dan planiranog boravka u BiH

Svaki stranac će tijekom 2020. godine morati raspolagati sa najmanje 150 KM, ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan planiranog boravka u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova BiH, na sjednici održanoj 23. siječnja 2020. godine…

Pročitajte više