Stranci moraju posjedovati najmanje 150 KM za svaki dan planiranog boravka u BiH

Stranci moraju posjedovati najmanje 150 KM za svaki dan planiranog boravka u BiH

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova BiH, na sjednici održanoj 23. siječnja 2020. godine donijelo odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranaca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH.

“Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2020. godinu”, stoji u odluci predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar