Pošta na Šćitu

Pošta na Šćitu

Prije Drugog svjetskog rata na Šćitu nije bilo pošte nego je bila u Prozoru onako kako ju je ustanovila Austrougarska monarhija. Odmah nakon privih godina poslije rata ustanovi se pošta na Šćitu sa sjedištem u samostanu. U samostanu je bilo sjedište: pošte, narodnog odbora – mjesne zajednice i ambulante. Ivo…

Pročitajte više