Herceg, Klaić i Ćosić: Ukinuti povlašteni položaj nekih županija

Herceg, Klaić i Ćosić: Ukinuti povlašteni položaj nekih županija

Dr. sc. Nevenko Herceg, Marijan Klaić i Zdenko Ćosić, predsjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske, Posavske i Zapadnohercegovačke županije održali su danas sastanak u Mostaru  na kojem se razgovaralo o aktualnim temama iz mjerodavnosti županija. Na poseban način istaknuta je žurna potreba za izmjenom Zakona o pripadnosti javnih prihoda koji favorizira samo određene…

Pročitajte više