U Federaciji dopušten sukob interesa!

U Federaciji dopušten sukob interesa!

Država i Republika Srpska imaju povjerenstva za utvrđivanje sukoba interesa, a Federacija nema i pitanje je kada će imati iako ima zakon koji tu oblast regulira! Parlament FBiH obavezan je da formira takvo povjerenstvo koje bi provodilo federalni Zakon o  sukobu interesa u organima vlasti, ali to nikada nije urađeno….

Pročitajte više
Karamarko podnio ostavku

Karamarko podnio ostavku

Zadovoljan sam i nezadovoljan sam s odlukom Povjerenstva. Nezadovoljan jer su utvrdili sukob interesa, a zadovoljan jer je sukob utvrđen na Vladi na kojoj nije vođen zapisnik. Utvrdili su ustvari da imam stav o nekim problemima. Mislim da je ta odluka isforsirana nekim pritiskom i da ću na Ustavnom sudu…

Pročitajte više