Tri u jedan: Ljubav, nostalgija i humanitarni rad Kate Karača

Tri u jedan: Ljubav, nostalgija i humanitarni rad Kate Karača

Nekada je „mogaza“ služila kao ostava, mjesto gdje se tkalo i gdje se „ašikovalo“. Teško je zamisliti da i danas postoje te mogaze. Ipak, zahvaljujući ljubavi prema narodnoj nošnji i rukotvorinama Kata Karača iz Donje Vasti u općini Prozor-Rama, svojoj mogazi je vratila pravu namjenu. Katina mogaza je mjesto ugodnije…

Pročitajte više
Nova tkanina pretvara vaše tijelo u peć

Nova tkanina pretvara vaše tijelo u peć

Procjenjuju da bi jedna osoba čija se soba grije na vanjskih prosječnih 10 °C, tijekom 4 mjeseci mogla uštedjeti 1000 kW sati energije tijekom godine, odnosno otprilike 300 l plina, i to samo nošenjem nanopulovera.

Pročitajte više