KAKO SU U REVIZIJI PROLAZILI OSTALI SUBJEKTI

KAKO SU U REVIZIJI PROLAZILI OSTALI SUBJEKTI

U protekloj godini od 40 analiziranih proračunskih subjekata, izrečeno je samo 5 pozitivnih mišljenja, dok su ostala mišljenja sa rezervom ili negativna. Zanimljivo je da Federalno Ministarstvo financija revizijom za 2015. godinu nije dobilo pozitivno već mišljenje sa rezervom. S obzirom  da je Ured za reviziju institucija FBiH dostavio negativno…

Pročitajte više