U BiH samo 9,5 posto stanovništva visokoobrazovano

U BiH samo 9,5 posto stanovništva visokoobrazovano

“U Bosni i Hercegovini, prema podacima Agencije za statistiku BiH, više od polovine stanovništva (52,6 posto) ima završenu srednju školu i specijalizaciju.Isti izvor, Anketa o radnoj snazi iz 2017. godine, pokazuje da skoro 38 posto građana BiH ima završenu osnovnu školu i manje, a samo 9,5 posto je s visokim obrazovanjem” , priopćeno je…

Pročitajte više