Općina Prozor-Rama: JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada

Općina Prozor-Rama: JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada

Pozivaju se sve neuposlene osobe visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecanja radnog iskustva u struci.

Pročitajte više