Općina Prozor-Rama: JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada

Općina Prozor-Rama: JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada

 J A V N I    P O Z I V
za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2015.godini

 

Pozivaju se sve nezaposlene osobe visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje radi stjecanja radnog iskustva u struci.
 
Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama te nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, kao i  u tijelima uprave općine Prozor-Rama.
 
            Odabir kandidata izvršiti će se sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i općine Prozor-Rama s kojom volonteri sklapaju ugovor, bit će uređene istim.

 

            Prijavni obrazac možete preuzeti u priloženim dokumentima u gornjem lijevom kutu ovoga članka ili  na šalter sali općine Prozor-Rama te na općinskoj web stranici.

Uz popunjeni obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nezaposlenosti izdate od strane Zavoda za zapošljavenje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:

 

Općina Prozor-Rama
Ured Načelnika
Kralja  Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
BiH
 
S naznakom: "Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za  2015.godinu."
 
Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska sredstva koja je općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebe subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.
 
 Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2014.god. smatrat će se prijavljenima.
 
 
                                                                                                                       N A Č E L N I K
                                                                                                                     dr. Jozo Ivančević

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar