Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2020. godinu

Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2020. godinu

JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2020. godinu

 1. Pravo sudjelovanja imaju:
  – Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.2. Uvjeti financijske potpore
  – Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.
  – Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na području Općine, kao što su:
  a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
  b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
  c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta ljudskog života;
  d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
  e) obilježavanje povijesnih događaja.

  3. Potrebna projektna dokumentacija
  Prijava treba sadržavati:

Popunjen prijavni obrazac,

Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),

Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),

transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),

Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,

projekt kojim se aplicira.

 1. Uvjeti prijave
  Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.5. Iznos sredstava
  Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
  1. Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
  2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

  Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

  6. Način prijave
  Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja  Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: ” Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2020. godinu”

7. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.

NAPOMENA:  Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama:  www.prozor-rama.org.

Prijave Udruga koje nisu prethodno opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2019) godine,  neće biti razmatrane.

PRIJAVNI_OBRAZAC

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing