Američka fondacija USAID raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava  za ulaganja BiH dijaspore u BiH

Američka fondacija USAID raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja BiH dijaspore u BiH

Poziv za dostavljanje zahtjeva (RFA) za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen je za podršku slijedećih
ciljeva putem Fonda za bespovratna sredstva Bosnia-Herzegovina Diaspora Marketplace (dalje u tekstu: “BDM”):
Cilj USAID projekta “Diaspora Invest” jeste potaći ekonomski doprinos bosansko-hercegovačke dijaspore
socioekonomskom razvoju zemlje. Jedan od načina na koji projekt „Diaspora Invest“ stimulira angažman bh dijaspore je
putem Natječaja za izradu poslovnog plana koji se organizira unutar BDM-a, a namijenjen stvaranju novih prilika za
zapošljavanje građana BiH putem povećanja ulaganja dijaspore u BiH.

BDM za cilj ima pružiti podršku za najmanje 70 malih i srednjih poduzeća u ranoj fazi razvoja, koja surađuju sa dijasporom po utvrđenim kriterijima, te kreirati 250novih radnih mjesta u potpomognutim poduzećima. Pored toga, očekuje se da će ova bespovratna sredstva doprinijeti porastu direktnih investicija dijaspore za najmanje 7 miliona USD, a u skladu s utvrđenim indikatorima kao što su doprinosi kroz novčane doznake i financiranje kapitala u svrhu ulaganja u stalna sredstava, prijenos znanja iz dijaspore,uvođenje novih tehnologija i slično, te poticanje preusmjeravanja dijela transfera novčanih doznaka prema ulaganjima i razvoju poduzeća.

http://www.grant.diasporainvest.ba//

 

Poziv za dijasporu

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar