• Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista
 • Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista

Analiza potvrdila: Voda u Jablaničkom jezeru uglavnom čista

Jablaničko jezero je dobrim dijelom akumulirano na prostoru općine Prozor-Rama, Donja Rama. Uz ovo jezero smještena su naselja Gračac, Ustirama, Slatina i Hudutsko.

U zadnjih nekoliko dana ovo jezero je puno zbog snijega i kiše.

Jezero je lijepo kada je puno, pogotovo kada je priroda bojno zelena. Međutim, ni punina, ni zelenilo ne mogu sakriti  plutajuće onečišćenje.

Na traženje vijećnika Tomislava Džalte, koje je upućeno na Općinskom vijeću Prozor-Rama, općinska inspekcija  izvršila analizu vode Jablaničkog jezera. Uzorci su uzeti iz osjetljivih dijelova jezera, kod plaže na Gračacu i u Ustramskom zaljevu uz naselje. Ti uzorci su  proslijeđeni  u referentni laboratorij u Mostar.

Zapisnički je traženo da se urade: mikrobiološke, fizikalno-kemijske analize i analize na teške metale.

„Rezultati analiza pristigli su 26.03.2018 god. u općinu Prozor-Rama.

U ispitnom laboratoriju- mikrobiološki odjel, ispitana je kakvoća vode uzorkovane na Gračacu (plaža) i Ustirami (zaljev kod sela) i utvrđeno prisustvo raznih vrsta bakterija, bakteriološko onečišćenje vode koje može da se izolira i u vodi za piće ako se ne vrši njeno redovito tretiranje. Izolirane bakterije mogu da se  nađu u svakoj vodi a naročito u onim vodama u koje se ulijevaju razna onečišćenja.

Utvrđeni fizičko-kemijski parametri uzorkovanih rekreativnih voda su u dozvoljenim granicama tj. ispod vrijednosti maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK).

Urađene analize vode na prisustvo teških metala pokazale su da se u vodi ne nalaze povišene koncentracije istih već naprotiv, nekoliko puta manje koncentracije od dozvoljenih vrijednosti sukladno: Uredbi o opasnim i štetnim supstancama u vodama („Sl. novine FbiH“ br: 43/07) kao i Odluci o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda i parametara za ocjenu stanja voda („sl. novine FbiH“ br: 01/14).“ – stoji u odgovoru Sanitarno-komunalne i okolišne inspekcije Prozor-Rama na zahtjev Općinskog vijeća.

Sudeći prema ovom odgovoru očito je da je voda uglavnom čista. Međutim, nastavi li se pritokama i potočićima koji se pojave kod jakih kiša i topljenja snijega jezero puniti vodom i fekalijama noseći sve smeće koje se nađe u njihovom toku, čistoća jezera neće sigurno potrajati.

Još nam je ostalo dosta prostora za očuvanje, ako se onečisti bit će isključivo do nas.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar