CCI- Proces zapošljavanja u BiH mora biti na osnovu znanja, a ne podobnosti

CCI- Proces zapošljavanja u BiH mora biti na osnovu znanja, a ne podobnosti

Nalazi monitoringa Centara civilnih inicijativa (CCI) pokazuju da je proces zapošljavanja u BiH, kako navode, generalno vrlo netransparentan.

Tvrde da u BiH trenutni indeks javnosti procesa zapošljavanja iznosi tek 32, na skali od 0 do 100 te da je stoga neophodno izmijeniti i usvojiti nove zakone o državnoj/javnoj službi na svim nivoima i urediti konkursnu proceduru kako bi se osiguralo da svi kandidati imaju jednake šanse prilikom zapošljavanja.

Radi depolitizacije i departizacije imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH, danas su u Banjoj Luci organizovali i uličnu akciju “Pošteni javni konkursi – jednaka šansa svakome“, u sklopu kampanje ”Sposobnim, a ne podobnim”.

Predstavnik CCI-a Slaven Divčić je rekao novinarima da važeći propisi gotovo nikako ne štite principe nezavisne, objektivne i stručne provjere, te zapošljavanja i imenovanja najboljih kandidata u javnu upravu.

Tvrdi da pitanje provođenja javnih natječaja ostaje jedna od kritičnih točaka u procesu zapošljavanja u javnoj upravi.

-U nedostatku jasno utvrđenih procedura i kriterija za imenovanje i zapošljavanje unutar javne uprave, odnosno javnih ustanova, preduzeća i drugih javnih subjekata, svi javni resursi veoma lako postaju plijen izvršne vlasti – istakao je Divčić.

U okviru ulične akcije građani su imali priliku potpisati peticiju kojom se zahtijeva pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima.

Iz CCI-a ponavljaju da lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, a ne stranačka ili porodična veza.

Također, građani su se putem pripremljenog tiskanog materijala detaljnije upoznali i o rezultatima provedenog monitoringa imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

Fena.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing