Drugi svjetski rat: Spora uspostava nove vlasti

Drugi svjetski rat: Spora uspostava nove vlasti

Partizanska vlast je uspostavljena 1942. godine u Rami. Ali kad je svu­da okolo već naveliko funkcionirala nova vlast, u Rami su praktično vla­da­li Geganovci. Spajajući se povremeno s duvanjskom hrvatskom polici­jom koju je organizirao i vodio Mirko Kapulica, predstavljali su jake snage od nekoliko stotina momaka. Dok je hrvatsko stanovništvo bili orjenti­rano protiv nove vlasti, muslimansko je uglavnom prihvaćalo novi režim, jer su partizane prozorskog odreda sačinjavali u golemom postotku muslima­­ni. Zato je narod govorio kako je opet došao “turski vakat”. Neki su parti­zanski oficiri pokušali pridobiti Ramljake na svoju stranu, ali bez uspjeha. Značajno je da je Ivica Matijanić, rodom iz Gornjeg Vakufa, bio za­du­žen za organizaciju narodne vlasti na području bivšeg jajačkog okruga i da je i preko fratara pokušao nagovoriti ramske viđenije ljude da stupe u partizanske redove, da bi osigurali udio hrvatskog stanovništva u novoj vlas­ti. Nije bilo uspjeha. To će se kasnije snažno odraziti na političko sta­nje u ovom kraju i ostaviti podsvijesne tragove nepovjerenja među dva naroda u Rami.

 

Fra Ljubo Lucić, Rama kroz stoljeća

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar