ILIRI U RAMI (II): Srpski etnolog Miljenko Filipović i etnografska studija „Rama u Bosni“

ILIRI U RAMI (II): Srpski etnolog Miljenko Filipović i etnografska studija „Rama u Bosni“

Srpski etnolog Miljenko Filipović ne znamo točno iz kojih razloga došao je iz Beograda i istraživao Ramu i sve njezine krajeve. To istraživanje je zacijelo učinio s ekipom istraživača koji su marno istraživali, popisivali i pitali stanovnike o prošlosti i sadašnjosti između 1932. i 1935. godine. Svoje rezultate su stavili u znanstveni oblik, napisali tri studije, a najznamenitija je „Rama u Bosni“ koja je objavljena na ćirilici u Beogradu 1955. godine.

 

U toj studiji koja je krcata povijesnim, zemljopisnim i demografskim podacima, i vrlo vjerodostojna, ne spominju što se dogodilo 1942. godine da se u njoj načinili veliki zločin četnici pod vodstvom vojvode Dobroslava Jevđević i nadležnog Draže Mihailovića. U studiji se nalazi među mnogim poglavljima i jedno poglavlje posvećeno povijesti Rame i to njezinim prastanovnicima Ilirima.

 

Paleolitik, neolitik i brončano doba

 

Filipović navodi da su u Rami, točnije u Varvari, na Velikoj gradini obavljena temeljita istraživanja 1905. i 1912. godine. Arehološka iskapanja je vodio bečki arheolog Karl Patsch. Na Velikoj gradini otkriven je klin iz paleolitika, zatim oruđe iz neolitika: dvije sjekire, nož ili strugača od jaspisa i kalupi za lijevanje bronce. Nađeni su također različiti predmeti i posuđe od keramike s  ručicom a rađene ručno. Utvrđeno je na istom mjestu u drugom sloju nalazište iz brončanog doba.

 

Lončarstvo primarna grana

 

Glavno zanimanje tih stanovnika bilo je lončarstvo.  Predmeti koji potječu iz brončanog doba načinjeni su iz bronce koja se dobiva iz bakra i kositra. Pitanje je odakle  je dovezena ta sirovina i gdje su načinjeni kalupi. Sirovina je vjerojatno dovezena preko Salone iz Male Azije ili iz Europe, a kalupi su rađeni u Gradini iznad Podbora. Arheološka istraživanje iz 1912. iznose da neki predmeti potječu iz brončanog doba, a nakiti: ogrlice, fibule i dugmad, potječu iz latenske kulture koju su donijeli Kelti oko 450 godina prije Krista.

Na sjeverozapadno od Varvare nalazi se Bila gromila koja potječe iz starijeg željeznog doba, negdje oko 800 g. pr. Kr. (Filipović 1955: 4-7)

Etnolog M. Filipović točno je etnografski popisao sve gradine i gromile na odručju Rame koje je on vidio u svom istraživanju 1932-35. godine. Taj popis stavio sam na zemljopisnu kartu koju prilažem uz ovaj tekst.

Piše: mr.sc. Pavao Crnjac

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar