Izabrano novo Vijeće roditelja i škole u OŠ fra Jeronima Vladića Ripci

Jučer je u prostorijama OŠ fra Jeronima Vladića u Ripcima održana prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Vijeća roditelja i škole. Prvu sjednicu vodio je ravnatelj škole Ivo Iličić. Izabrano je novo Vijeće roditelja i škole na mandatno razdoblje od četiri godine.

Članovi Vijeća roditelja i škole su:
 
Mijo Cvitanović
Dinko Jurić
Antonija Bešker
Spomenka Cvitanović
Jozo Tomić
 Ljiljana Šoljić
Marinko Cvitanović
Slavica Nikolić
Željka Burečić
Vesna Bešker
Danijela Džidžić
Ružica Beljo
Sonja Jozić
Anđa Bošnjak
Ružica Bošnjak
 
Predsjednica Vijeća roditelja i škole je Željka Burečić, zamjenica Ružica Bošnjak, a zapisničarka Sonja Jozić.
 
Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole i drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika: sudjeluje u raspravama o pitanjima značajnim za život i rad škole, daje mišljenja i prijedloge u izradi godišnjeg plana i programa rada škole,  surađuje s ravnateljem i učiteljima kada su u pitanju organizacije izleta, ekskurzije, sportska natjecanja, i kulturne manifestacije,  daje sugestije i mišljenja o vladanju i ponašanju učenika u školi i izvan nje, daje pritužbe na obrazovni rad, predlaže ravnatelju kako unaprijediti odgojno-obrazovni proces u školi, poboljšati uspjeh učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.

Želimo puno uspjeha u radu  Vijeću roditelja i  škole.

Nikica Beljo

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar