JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJEM U ZAJEDNIČKOM PROJEKTU IZ OBLASTI RURALNOG RAZVOJA

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJEM U ZAJEDNIČKOM PROJEKTU IZ OBLASTI RURALNOG RAZVOJA

Općina Prozor – Rama odlučila je aplicirati po javnom pozivu “Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam“ koji je objavljen u okviru projekta  „Podrška Europske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI).

 

To je četverogodišnji projekt (2020-2024.) koji ima za cilj modernizirati poljoprivredno-prehrambeni sektor i poboljšati ruralnu ekonomiju povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga.

Projekt provode Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Češka razvojna agencija (CzDA). Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,25 milijuna eura i financira ga Europska unija sa 20 milijuna eura, a UNDP i CzDA sa 250.000 eura.

Na poziv projekta EU4AGRI prijavljuje se isključivo u partnerstvima.  Općina Prozor-Rama sudjelovanjem u ovom projektu pruža potporu razvoju ruralnog turizma te je kao podnositelj odgovorna za uspješnu prijavu i realizaciju projekta.

S odabranim partnerima, Općina Prozor-Rama u suradnji sa Agencijom za lokalni razvoj Prozor-Rama osmislit će i pripremiti projektni prijedlog kojim će se prijaviti na javni poziv EU4AGRI projekta.

 

Općina Prozor-Rama poziva zainteresirane partnere za prijavu zajedničkog projektnog prijedloga u okviru javnog poziva “Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam“

 

Ukupna vrijednost projekta može iznositi 20.000,00 do 200.000,00 KM, uz obvezu podnositelja prijave i partnera vlastitog sufinanciranja u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa ulaganja (tj. minimalno 15% sufinanciranje podnositelja prijave i partnera i 85% financiranje kroz mjeru podrške EU4AGRI).

 

 1. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Aktivnosti koje mogu biti uključene kroz zajednički projekt odnose se na sljedeće oblasti:

 

 • Usluge smještaja,
 • Ugostiteljske usluge,
 • Sportske, rekreativne i zdravstvene aktivnosti,
 • Rukotvorine i tradicionalni zanati,
 • Proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalni način i direktna prodaja na poljoprivrednom gospodarstvu ili plasman putem turističke ponude u BiH.
Prihvatljiva ulaganja i troškovi se odnose na aktivnosti:

 

 • Izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju objekata (smještajnih; ugostiteljskih; pomoćnih objekata na seoskom gospodarstvu; starih mlinova ili vodenica; objekata za proizvodnju ili prodaju i izlaganje rukotvorina i proizvoda na tradicionalan način; sportskih i rekreativnih terena (unutrašnjih i vanjskih), bazena, dječijih igrališta, izletišta, trim staza, mapiranje i označavanje staza, šetnica, vinskih cesta; objekata za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda od mlijeka, mesa, meda, voća, povrća, gajenog ljekovitog i aromatičnog bilja i gljiva; objekata za skladištenje i direktnu prodaju prehrambenih proizvoda, hrane, pića i rukotvorina i dr.)

 

 • nabavku opreme, pomagala, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, sportske i rekreativne opreme, opreme za proizvodnju, izradu, pakiranje, promociju i marketing proizvoda i rukotvorina koji su proizvedeni na stari ili tradicionalan način, opreme za preradu mlijeka, mesa, meda, voća, povrća, žitarica, uljarica, aromatičnog i ljekovitog bilja, nabavku hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor prerađivačkih procesa (za objekte za smještaj, za pomoćne objekte, kuhinje, blagovaonice, kušaonice; oprema za biciklizam, jahanje, pecanje, planinarenje, tenis, mali nogomet, košarku, trim staze, oprema za kampiranje, oprema za vodeni turizam kao što su kanui, kajaci, čamci, splavovi, sigurnosna i zaštitna oprema, paketi za pružanje prve pomoći i dr.)

 

 • konzultantske usluge: profesionalne i konzultantske usluge (destinacijski menadžment, marketing, razvoj seoskog turizma, izrada web stranica i promotivnih materijala, implementacija i certifikacija standarda i sustava kontrole kvalitete i dr.)

 

 1. PRIHVATLJIVI PARTNERI

Kriteriji i uvjeti EU4AGRI projekta zahtijevaju projektnu prijavu u partnerstvima gdje su minimalno 2 partnera iz 1. od dviju niže navedenih kategorija dok ostali partneri mogu biti iz bilo koje od dviju kategorija.

 

Prijaviti se mogu subjekti iz sljedećih kategorija:

 

 1. fizička lica ili seoska domaćinstva/gospodarstva koja su registrirana za pružanje turističkih usluga (usluge izdavanja smještaja, ugostiteljstva i sl.), ili se bave proizvodnjom poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda (uključujući i tradicionalne) ili proizvodnjom rukotvorina ili uzgojem lokalnih ugroženih sorti voća i povrća i ugroženih autohtonih rasa domaćih životinja, a žele obogatiti svoju ponudu uslugama ruralnog turizma;

2. organizacije/ poduzeća/ obrti/ udruge/ komercijalna domaćinstva-gospodarstva/ samostalni poduzetnici koji su registrirani za bavljenje i koji se aktivno bave pružanjem usluga u turizmu kao što su izdavanje smještaja, ugostiteljstvo, objedinjavanje i promocija turističke ponude, organizacija sportskih tura – biciklizam, planinarenje, alpinizam, rafting, jahanje konja, lov i ribolov, canyoning i slično; proizvodnja suvenira i bavljenje tradicionalnim zanatima, održavanje kulturne, vjerske i tradicijske baštine BiH, mali obrti i proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalni način, i sl.

 

2.1. Uvjeti za prijavitelje

 

Kroz ovaj poziv ne mogu biti prihvaćeni partneri koji:

 

 • su kroz prijavu dostavili neistinite i netočne informacije
 • su u postupku predstečajne nagodbe ili likvidacije
 • nisu registrirani na području Općine Prozor-Rama
 • planirano ulaganje se ne nalazi u ruralnim sredinama (izvan administrativnog središta Općine Prozor-Rama)
 • nisu ispunili obveze plaćanja dospjelih poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama za 2019. godinu
 • nemaju izmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi
 • su osuđeni za kazneno djelo vezano za svoje poslovanje na temelju pravomoćne presude
 • u protekle 3 godine imaju neispunjenih obveza za dodijeljene poticajne mjere relevantnih institucija u BiH
 • su ostvarili gubitak u 2019. godini (prema Financijskom izvješću za 2019. godinu)
 • nisu registrirani minimalno od početka 2019. godine (prije 1.1.2019. godine)
 • nemaju aktivno radno iskustvo u bavljenju turizmom odnosno poljoprivredom (bilo kojom granom navedenom u kategorijama prijavitelja) tijekom 2019. godine
 • nisu završili provođenje ulaganja iz ranije odobrenih projekata koji su financirani putem projekata EU4AGRI i EU4Business
 • imaju smještajni kapacitet veći od 30 ležaja
 • imaju ugostiteljske kapacitete za pripremu i posluživanje hrane za više od 50 osoba
 • su već prijavili ili će prijaviti projektnu prijavu na javni poziv projekta EU4AGRI
 • nisu u mogućnosti osigurati sufinanciranje dijela svojih aktivnosti
 • nisu u mogućnosti tijekom sljedećih 15 dana sudjelovati u zajedničkoj pripremi projekta (prikupiti potrebne dokumente, tražiti ponude dobavljača za planirane aktivnosti i dostaviti potrebne informacije)

 

2.2. Dodatni eliminacijski uvjeti
2.2.1. Usluge smještaja

 

 • Objekti u kojima se obavlja pružanje usluge smještaja moraju imati dozvole (građevinska i uporabna dozvola) i moraju biti registrirani, a u skladu sa važećim zakonima i propisima u BiH
 • Objekti za noćenje i odmor moraju ispunjavati minimalne standarde i tehničke uvjete propisane važećim zakonima u BiH
 • Podnositelji prijava i/ili partneri moraju imati iskustvo u pružanju usluga smještaja minimalno jednu punu godinu (2019.)
2.2.2. Ugostiteljske usluge (prostori za služenje hrane/pića i turističku degustaciju proizvoda)
 • Objekti u kojima se vrši pružanje usluge ugostiteljstva moraju imati dozvole (građevinska i uporabna dozvola) i moraju biti registrirani u skladu sa važećim zakonima i propisima u BiH
 • Objekti za pružanje usluge ugostiteljstva moraju ispunjavati minimalne standarde i tehničke uvjete propisane važećim zakonima u BiH
 • Podnositelji prijava i/ili partneri moraju imati iskustvo u pružanju ugostiteljskih usluga minimalno jednu punu godinu (2019.)
2.2.3. Zdravstveno-sportsko-rekreativne aktivnosti

 

 • Objekti (sportski tereni – unutrašnji i vanjski, objekti na vodi, bazeni, itd.) u kojima se provode zdravstveno-sportsko-rekreativne aktivnosti moraju ispunjavati minimalne uvjete za sigurnost ljudi u skladu sa važećim zakonima i propisima u BiH
 • Vozila i oprema moraju biti redovno servisirani, atestirani i ispuniti sve ostale uvjete propisane važećim zakonima uključujući i minimalne uvjete za sigurnost ljudi
 • Pružatelji usluga moraju imati dokazane kvalifikacije i dozvole/certifikate za bavljenje djelatnošću koja je predmet projekta (skiperi na vodi, instruktori ronjenja, skijanja, paraglajdinga, vozači, certificirani terapeuti, itd.)
 • Važeća dozvola ili suglasnost od nadležnih institucija za bavljenje određenom zdravstveno-sportsko-rekreativnom aktivnošću na određenom području (npr. ribolov, lov, itd.)
 • Podnositelji prijava i/ili partneri moraju imati iskustvo u pružanju zdravstveno-sportsko-rekreativnih usluga minimalno jednu punu godinu (2019.)

 

2.2.4. Rukotvorine i tradicionalni zanati

 

 • Podnositelji prijava i/ili partneri moraju imati odgovarajući objekt u kojem imaju minimalnu opremu/alat za izradu rukotvorina ili bavljenjem starim zanatima
 • Podnosioci prijava i/ili partneri moraju imati iskustvo u izradi rukotvorina ili bavljenju tradicionalnim zanatima minimalno jednu punu godinu (2019.)
2.2.5. Proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalni način i direktna prodaja na domaćinstvu ili plasman putem turističke ponude u BIH

 

 • Registrirani pogoni za preradu proizvoda animalnog porijekla moraju imati uporabnu dozvolu i veterinarski kontrolni broj
 • Registrirani pogoni koji se bave preradom proizvoda biljnog porijekla moraju imati uporabnu dozvolu
 • Podnositelji prijava i/ili partneri se moraju baviti preradom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda minimalno jednu punu godinu (2019.)
 1. NAČIN PRIJAVE

 

Zainteresirani subjekti koji ispunjavaju uvjete ovog poziva mogu se prijaviti za iskazivanje interesa za sudjelovanje u zajedničkom projektu putem online obrasca: P R I J A V A, do četvrtka, 10.12.2020. godine u 11h, a potencijalni partneri će biti pozvani najkasnije do ponedjeljka, 14.12.2020. godine.

Izbor partnera obavit će se na temelju osnovnih eliminacijskih kriterija: postojanje aktivnog iskustva u bavljenju turizmom/ poljoprivredom, visina ostvarene dobiti u 2019. godini, iznos vlastitog sufinanciranja partnera te na temelju značaja planirane aktivnosti pojedinog partnera za ruralni razvoj i turističku ponudu Općine Prozor-Rama.

U slučaju izjednačenih prijava, uzet će se u obzir dodatni (kvalitativni) kriteriji projekta EU4AGRI.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja možete se javiti isključivo putem e-maila na: [email protected] (Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama) ili [email protected] (Općina Prozor-Rama).

 

Načelnik općine Prozor-Rama

dr. Jozo Ivančević

 

P R I J A V A

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar