Javni poziv za proljetnu sadnju jagodičastog voća

Javni poziv za proljetnu sadnju jagodičastog voća

Ekološka udruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „EKO PLOD“ i firma „Šumski Plod“ d.o.o, uz potporu općine Prozor – Rama, objavljuju Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodičastog voća na području općine Prozor-Rama, za proljetnu sadnju 2016. godine.

Na području općine Prozor-Rama planira se podizanje novih nasada jagodičastog voća tržišno orijentiranog sortimenta.  Projektom će se podržati podizanje najmanje  0,1 ha  a najviše 0,2 ha voćnjaka bobičastog voća po vlastitom izboru korisnika/ce. Podrška odabranim korisnicima/cama projekta biti će kako slijedi:

– Općina će sudjelovati u projektu do 40% vrijednosti projekta. Korisnik/ca se obvezuje sam/sama sufinancirati preostalih 60% vrijednosti. Ovih 60% od vrijednosti projekta su ponuđene korisnicima/cama u vidu robne pozajmice od firme „Šumski plod“ d.o.o. pod uvjetom povrata na period od 3 godine uz jednu godinu grejs perioda, osim za sortu maline POLKA i ŠUMSKA JAGODA.

Pravo sudjelovanja  imaju fizičke osobe sa područja općine Prozor-Rama i koji su spremni vlastitim učešćem sudjelovati u podizanju od 0,1 – 0,2 ha nasada jagodičastog voća po korisniku/ci.

Broj potencijalnih korisnika/ca ovog projekta je ograničen.

Svi potrebni formulari za prijavu mogu se dobiti u prostorijama  Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača  „EKO PLOD“ (preko puta Gradske knjižnice).

Rok za prijavu je 11.4.2016.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar