Kazne za one koji ne promijene ime na dokumentima

Kazne za one koji ne promijene ime na dokumentima

Osoba koja nakon rastave braka želi promijeniti prezime, ili vratiti svoje djevojačko, za taj postupak ima rok od pola godine, piše Večernji list.

Naime, prema novom Zakonu o osobnom imenu izjava o uzimanju djevojačkog prezimena može se dati u roku od šest mjeseci od upisa prestanka braka u matičnu knjigu rođenih u koju je upisano rođenje osobe koja je podnositelj zahtjeva.
"Izjava se može dati i kod matičara nadležnog po mjestu prebivališta te osobe koji ju je dužan u roku od tri dana od dana prijema izjave dostaviti matičaru koji vodi matičnu knjigu rođenih u koju je upisano rođenje te osobe na nadležno rješavanje", stoji u nacrtu Zakona o osobnom imenu u FBiH.

Zanimljivo je spomenuti da je u slučaju poništenja braka, za zadržavanje prezimena uzetog prilikom sklapanja braka neophodan pristanak bračnog partnera koji nije odgovoran za poništenje braka.

Kada je riječ o promjeni osobnog imena, prema novom zakonu ime ne može promijeniti nitko tko ima neizmirenih obveza koje se odnose na zakonsko uzdržavanje djece i bračnog partnera po odredbama Obiteljskog zakona ili neizmirene novčane kazne utvrđene u pravomoćnom rješenju za prekršaj ili novčane kazne utvrđene za kazneno djelo u pravomoćnim sudskim odlukama.

Također, ime ne može mijenjati nitko tko je kazneno kažnjavan u posljednjih pet godina, kao ni oni koji imaju neizmirenih poreznih i carinskih obveza. Osoba kojoj je rješenjem promijenjeno osobno ime dužna je u roku od 30 dana od dana izvršenog upisa promjene osobnog imena u matičnu knjigu rođenih podnijeti zahtjev za zamjenu osobnih isprava (osobne iskaznice, putna isprava, vozačka dozvola i druge isprave) nadležnom organu ako je promijenjeno osobno ime drugačije od osobnog imena upisanog u identifikacijskim dokumentima te osobe.

Ako se ne ispoštuje rok od 30 dana za predavanje zahtjeva za nove dokumente, nadležno županijsko ministarstvo koje je donijelo rješenje o promjeni osobnog imena će to isto rješenje poništiti. Novi zakon o osobnom imenu predviđa i novčane kazne za one koji se ne budu pridržavali odredbi iz istoga.

Tako će se kaznom u iznosu od 300 KM do 1500 KM kazniti za prekršaj odgovorna osoba u županijskom ministarstvu ako ne rješava zahtjeve stranaka za utvrđivanje osobnog imena putem identifikacije osobe, odbije primiti zahtjev stranke za promjenu imena, ili pak ne dostavi rješenje o promjeni osobnog imena matičaru i drugim nadležnim organima.

Novčanom kaznom u iznosu od 50 konvertibilnih maraka do 300 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako se u pravnom prometu ne služi osobnim imenom koje je upisano u matičnu knjigu rođenih, ili se služi tuđim osobnim imenom.
Ista kazna predviđena je za roditelje koji ne prijave osobno ime djeteta radi upisa u matičnu knjigu rođenih u roku od 30 dana od rođenja djeteta, kao i za one koji su dobili rješenje za promjenu imena ili prezimena, a nisu zamijenili osobna dokumenta u roku od 30 dana.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar