Koliko je novaca prikupljeno od akciza

Koliko je novaca prikupljeno od akciza

Od akciza na uvoznu naftu i naftne derivate Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) u prošloj je godini prikupila 509,7 milijuna KM, dok je u istom razdoblju od akciza na domaću naftu i naftne derivate prikupljeno 4.227 KM, podaci su Uprave.

UNO je na ime naknade za ceste, takozvanu cestarinu, iz cijene nafte i naftnih derivata u 2022. godini inkasirala skoro 235,2 milijuna KM, pri čemu najveći prihodi potiče od cestarine na uvozene nafte i naftnih derivata, dok je od cestarine uz cijene domaće nafte i naftnih derivata naplaćeno 16.349 KM.

U prošloj godini prihodi UNO je na ime naknade za izgradnju auto-cesta iz cijene nafte i naftnih derivata, a koja iznosi 0,25 KM po litru, prikupila nešto više od od 392 milijuna KM, od čega je 63.294 KM iz cijene domaće nafte i naftnih derivata, a ostatak se odnosi na uzvoznu naftu i naftne derivate.

Iz Uprave preciziraju da prihodi od cestarine za izgradnju cesta, koja iznosi 0,15 KM po litru nafte i naftnih derivata ulaze u kumulativ prihoda od neizravnih poreza za raspodjelu zajedno sa PDV-om, carinom, akcizom, cestarinom i drugim prihodima.

Raspodjela ovih sredstava vrši se nakon izdvajanja sredstava rezervi za povrat PDV-a obveznicima neizravnih poreza i sredstava koji se doznačavaju institucijama BiH, te korisnicima prihoda – Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu na dnevnoj osnovi, a prema koeficijentima koje odredi UNO, prenosi SRNA.

Raspodjela po odluci UN-a

Prihodi od cestarine za izgradnju auto-cesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta raspodjeljuju se prema odluci o privremenoj raspodjeli koju je 2018. usvojio UO UNO tako da 10 posto ostaje na podračunu Centralne banke BiH i služit će za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90 posto prihoda dijeli se između entiteta i Brčko distrikta – 59 posto pripada FBiH, 39 posto Republici Srpskoj i dva posto Brčko distriktu.

Prema navedenoj odluci, UNO je u 2022. godini, nakon izdvajanja sredstava za povrate cestarina u iznosu 111,9 milijuna KM, te nakon izdvajanja 10 posto rezerve u iznosu od blizu 39,3 milijuna KM, izvršio povrat preostalih oko 353,6 milijuna KM entitetima i Brčko distriktu.

FBiH raspoređeno je 208,6 milijuna KM, Republici Srpskoj 137,9 milijuna KM, te Brčko distriktu nešto više od sedam milijuna KM, navodi se u odgovoru UNO na pitanje zastupnika u Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darka Babalja u vezi sa prikupljanjem akciza na naftu i naftne derivate i njihovoj raspodjeli.

Saldo na podračunu cestarina u Centralnoj banci BiH sa završnim danom 2022. godine iznosio je blizu 202,6 milijuna KM, od čega iznos od 11,3 milijuna predstavlja 10 posto rezerve od prikupljenih putarina, a iznos od 191,2 milijuna KM 10 posto rezerve od prikupljenih cestarina za izgradnju auto-cesta, te izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta, podaci su UNO.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing