Ljudi sve bliže naseljavanju: Novo naučno otkriće moglo bi omogućiti proizvodnju kisika na Marsu

Ljudi sve bliže naseljavanju: Novo naučno otkriće moglo bi omogućiti proizvodnju kisika na Marsu

Znanstvenici se nadaju da će izgraditi sustav koji će pomoći u održavanju života, kao i za proizvodnju kemikalija potrebnih za preradu goriva i gnojenje biljaka.

Brojne svemirske agencije i stručnjaci nadaju se da će moći poslati ljude na Mars u narednim godinama. Ali planeta je neprijateljska: nema ni kisika za ljude ni goriva za mašineriju i opremu koja im je potrebna za život.

Inženjeri se nadaju da bi to moglo biti prevaziđeno tehnologijom koja proizvodi kisik i druge materijale potrebne za godine koje će ljudi, nadamo se, provesti na planeti. Ako se ovi problemi ne mogu riješiti, čovječanstvo možda nikada neće preživjeti na crvenoj planeti.

NASA već radi na takozvanom eksperimentu korištenja resursa kisika na Marsu na licu mjesta, koji ima za cilj stvaranje resursa na Marsu. Novo otkriće dopunjuje ovaj pristup i moglo bi pružiti efikasan način za proizvodnju potrebnih molekula.

Dok inženjeri pokušavaju stvoriti kisik potreban za ljudski život na Marsu, muče ih problemi

“Prvo, razlaganje molekula ugljičnog dioksida za ekstrakciju kisika. To je veoma teška molekula za razgradnju”, rekao je Vasco Guerra sa Univerziteta u Lisabonu, autor nove publikacije.

“Drugo, odvajanje kisika proizvedenog iz mješavine plina koja također sadrži ugljični dioksid i ugljični monoksid, na primjer. Ova dva koraka gledamo holistički kako bismo istovremeno riješili oba izazova. Tu plazma može pomoći”, dodao je.

Plazma je četvrto prirodno stanje materije. Sadrži slobodne nabijene čestice kao što su elektroni i ioni koji mogu doprinijeti stvaranju kisika.

“Kada se sferni elektroni sudare s molekulom ugljičnog dioksida, oni je mogu direktno razgraditi ili prenijeti energiju da bi vibrirali”, rekao je Guerra.

“Veliki dio ove energije može se usmjeriti u razgradnju ugljičnog dioksida. Zajedno sa našim kolegama u Francuskoj i Holandiji eksperimentalno smo dokazali validnost ovih teorija. Osim toga, toplina stvorena u plazmi je također korisna za odvajanje kisika”, dodao je.

Novo istraživanje je detaljno opisano u radu objavljenom danas u Journal of Applied Physics.

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar