Lug: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Lug: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Lug

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Lug Šakota Ivan Lug 5 1 1 . 2
Lug Tule Jozo Lug 9 1 1 . 4
Lug Turkić Osman Lug 6 1 1 . 2
Lug Turkić Osman Lug 8 1 1 . 3

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar