NAJAVA: 15. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

NAJAVA: 15. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

 

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m  15. (petnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 28.2.2018. godine (srijeda)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00  sati

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 

  1. Usvajanje Izvatka iz  zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor – Rama,
  3. Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2017.godini,
  4. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu,
  5. Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2017. godini i naplati poreza,
  6. Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2017. godinu,
  7. Informacija o ulaganjima u obrazovanje i zdravstvu općini Prozor – Rama,
  8. Informacija Službe za zapošljavanje o stanju nezaposlenosti u općini Prozor – Rama,
  9. Informacija o radu i funkcioniranju mjesnih zajednica općine Prozor – Rama,
  10. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

                                                                                     PREDSJEDNIK

                                      Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar