NAJAVA: Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Sjednica Općinskog vijeća, 18. redovna, održat će se 24. svibnja 2022. godine u općinskoj vijećnici s početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predlažen sljedeći Dnevni red:

1. Izvadak iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju troškova katastarskih usluga utvrđivanja i provođenja promjena na nekretninama – cijepanja parcela na području općine Prozor – Rama

3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01.-31.3.2022.godina

4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama za 2021.godinu

5. Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021.godinu

6. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor – Rama

7. Informacija o stanju poljoprivrede i provedenim poticajnim mjerama na području općine Prozor – Rama

8. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama

9. Informacija o stanju i zaštiti okoliša na području općine Prozor – Rama

10. Informacija proračunskih korisnika o korištenju sredstava Proračuna u 2021.godini (19 korisnika)

11. Pitanja i inicijative vijećnika

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar