NAJAVA: Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na 33. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama, zakazanoj za petak, 26. 02.2016. razmatrat će se  sljedeće točke Dnevnog reda:

 

 1. Usvajanje Izvatka iz  zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade općinskim vjećnicima i članovima radnih tijela Vijeća,
 3. Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka u službama za upravu općine Prozor – Rama u 2015. godini,
 4. Izvješće o stanju naplate koncesijske naknade na području općine Prozor – Rama za 2014. i 2015. godinu,
 5. Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2015. godini i naplati poreza,
 6. Izvješće JU Centar za socijalni rad Prozor – Rama o radu u 2015.godini,
 7. Davanje suglasnosti o usklađenosti dodjele koncesije za korištenje voda rijeke Rame i javnog vodnog dobra za proizvodnju električne energije sa prostorno planskom dokumentacijom i ekonomskim interesom,
 8. Informacija Službe za zapošljavanje o stanju nezaposlenosti u općini Prozor – Rama za 2015. godinu,
 9. Informacija Općinske službe o aktivnostima na usvajanju Odluke o osnivanju lovišta na području općine Prozor – Rama,
 10. Informacija PS Prozor-Rama o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti PS Prozor – Rama u 2015. godini,
 11. Pitanja i inicijative vijećnika

Sjednicu možete pratiti u izravnom prijenosu u programu Radio Rame.

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar