• Obrazovanje i zapošljavanje mladih u jugoistočnoj Europi
 • Obrazovanje i zapošljavanje mladih u jugoistočnoj Europi

Obrazovanje i zapošljavanje mladih u jugoistočnoj Europi

U Zagrebu je od 2. do 4. lipnja 2016. godine održan Međunarodni seminar o obrazovanju i zapošljavanju mladih u jugoistočnoj Europi – Problem migracija u Europskoj uniji. Jedan od izlagača na ovom seminaru je bio i Miroslav Landeka, član središnje uprave HKD “Napredak”. Njegovo izlaganje donosimo u cijelosti.

Obrazovanje i zapošljavanje mladih u jugoistočnoj Europi – problem migracija u Europskoj uniji”

 Zagreb, 2 – 4. lipnja 2016.

Bosna i Hercegovina se još uvijek suočava s posljedicama svoje konfliktne povijesti  gdje su djeca i mladi  pogođeni ovim promjenama, a u toj transformaciji često su i marginalizirani.

Mladi u BiH se suočavaju s nizom problema za koje su velikim dijelom odgovorne državne institucije.

Na svim razinama vlasti nedostaje programski i strateški pristup podrške poboljšanju položaja mladih u BiH.

 • Podatci o mladima u BiH

Mladi u Bosni i Hercegovini su osobe u dobi od 15 do 30 godina. Unutar ove dobne populacije više je muškaraca nego žena.

Broj mladih osoba u BiH je 777.000 (što je za 315.000 manje nego 1991. godine kada je bilo 1.091.775).

U BiH danas živi oko 607.100 osoba u dobi do 15 godina.

 • OBRAZOVANJE        
 • Obrazovni sustav je baziran na nastavi bez praktične komponente u obrazovanju.
 • Nekompatibilnost obrazovanja sa potrebama na sustavu rada.
 • Kašnjenje sa reformama u obrazovnom sustavu.
 • Ne postoje politike razvoja ljudskih resursa.
 • ZAPOŠLJAVANJE
 • Svi podaci pokazuju da je nezaposlenost problem broj 1 mladih.
 • U postotcima ona iznosi preko 60 posto
 • SOCIJALNI POLOŽAJ MLADIH
 • Ukupna populacija mladih je osjetljiva grupa i mnogo bliža granici siromaštva nego populacija odraslih.
 • Mladi koji nisu nastavili obrazovanje nakon završene osnovne škole imaju najveći udio u siromašnoj populaciji, 57 posto
 • Mladi povratnici u određene dijelove zemlje čine 10 posto siromašnih.
 • SUDJELOVANJE MLADIH U JAVNOM ŽIVOTU
 • U praktičnom smislu, sudjelovanje mladih znači da su oni upoznati sa svojim pravima i obvezama u društvu, da ih prakticiraju brane, da imaju mogućnost predstavljanja svojih potreba, te da se one uzimaju u obzir prilikom kreiranja javnih politika.
 • Najznačajniji međunarodni dokumenti koji tretiraju ovo područje su Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu na lokalnoj i regionalnoj razini
 • U BiH mladi su još uvijek nedovoljno uključeni.

5 posto mladih su članovi omladinskih organizacija,

6 posto članovi političkih stranaka,

1 posto članovi predstavničkih tijela mladih.

 • Najveći izazovi s kojima se mladi susreću

Nedostatak zakonske regulative

Nedostatak programskog pristupa

Transparentnost pri dodjeli i raspodjeli javnih sredstava

Nedostatak javnih prostora za mlade

Niska razina rada s mladima

Niska razina sudjelovanja mladih u društvu.Ilustracija, FOT?O: Arhiv

 1. august 2015. u 15:10
 • OTIĆI ILI OSTATI

Mladi Bosne i Hercegovine su većinom bez posla i novca odlaze izvan granica BiH, najčešće Njemačka, skandinavske zemlje, Australija, Kanada …

Prema nekim podatcima od 1995. godine BiH je napustilo oko 150.000 mladih, a Istraživanja su također pokazala kako se mladi ne žele seliti unutar BiH, ali bi je rado napustili

Prema određenim anketama i podacima svaka četvrta zaposlena mlada osoba radi na poslovima koji su u potpunosti različiti od usmjerenja vlastitog obrazovanja, što uzrokuje značajne nedostatke znanja i vještina potrebnih za obavljanje posla.

Mladi sa završenim srednjim stručnim obrazovanjem imaju vrlo slabe izglede na postojećem tržištu rada.

U najvećoj mjeri ne uspijevaju se zaposliti na poslovima za koje su se školovali.

Najveće izgledi za zapošljavanje na neformalnom tržištu rada, na nekvalitetnim poslovima sa slabim uvjetima za rad, bez bilo kakve sigurnosti. Ovo je budućnost većine mladih.

Ta spoznaja ostavlja dugoročne negativne posljedice na njihovo mentalno zdravlje, aktivnost, obiteljski i društveni život.

 • PODATCI O NEZAPOSLENOSTI U BiH

U Bosni i Hercegovini zaključno s 30. travnjem 2016. ove godine bilo 524.061 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH.

U strukturi osoba koja traže zaposlenje:

 • NKV radnika je 141.026 ili 26,91 posto,
 • PKV 9.186 ili 1,75 posto, KV 176.186 ili 33,62 posto,
 • VKV 2.762 ili 0,53 posto,
 • NSS 1.440 ili 0,27 posto,
 • SSS 144.242 ili 27,52 posto, VŠS 7.378 ili 1,41 posto
 • VSS 41.841 ili 7,98 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe s trećim stupnjem obrazovanja:

KV radnici 33,62 posto,

Radnici sa SSS 27,52 posto.

U travnju 2016 je ukupno 18.798 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja.

Od tog broja zaposleno je 12.717 osoba.

Istovremeno je za 5.879 osobu prestao radni odnos,

Poslodavci u ovom razdoblju prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.646 novih radnika.

Miroslav Landeka

SOGUGM – dopredsjednik

HKD Napredak – član Središnje uprave

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar