Odluka o poticanju proizvodnje češnjaka – bijelog luka

Odluka o poticanju proizvodnje češnjaka – bijelog luka

Članak 1.
 
Odobrava se poticaj za uzgoj češnjaka – bijelog luka i certifikaciji ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Općine Prozor – Rama po slijedećim elementima: 
– Poticaj za uzgoj češnjaka-bijelog luka u visini od 150,00 KM po zasađenom dulumu površine,
– Poticaj za grupnu certifikaciju za ekološku poljoprivrednu proizvodnju do 75 % ,  od ukupno dokumentiranih troškova certifikacije . 
 
Članak 2. 
 
Uvjeti korištenja poticajnih sredstava iz članka 1. ove Odluke detaljnije će se urediti posebnim Programom , po kojem će se provesti javni poziv za prikupljanje i realizaciju zahtjeva za poticaj proizvodnji češnjaka-bijelog luka i certifikaciji ekološke proizvodnje.

Za izradu Programa o utrošku sredstava sa kriterijima raspodjele novčane potpore proizvodnji bijelog luka i certifikacije ekološke poljoprivredne proizvodnje i za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinska Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.
 

Članak 3.

Sredstva za namjenu poticanja iz članka 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine Prozor – Rama za 2015. godinu sa pozicije realizacija Strategije razvoja poljoprivrede.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 
NAČELNIK
Dr. Jozo Ivančević
 
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar