• Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama
  • Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama
  • Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama
  • Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama
  • Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na danas održanoj 16. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama vijećnici su prihvatili  Nacrt Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor – Rama, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama u tijelima uprave Općine Prozor – Rama.

U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti člana uže obitelji državnog službenika ili namještenika, koji nema osobna primanja veća od 500 KM mjesečno, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini jedne prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

Dana je suglasnost na imenovanje Ružice Bošnjak Šudić za ravnatelja JU Centar za osobe s posebnim potrebama Prozor-Rama.

Za novog predsjednika Radne grupe koja će vršiti ovlasti Skupštine poduzeća Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama imenuje se Željka Ćališ umjesto Marije Mišura.

Prihvaćen je i Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Skupštine Agencije za lokalni razvoj te je umjesto Marije Mišura imenovana Željka Ćališ.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Prozor-Rama za razdoblje 01.01.-31.12.2017.godine, s Izvješćem o korištenju sredstava rezerve, Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka po Službama za upravu općine Prozor – Rama u 2017. godini, Izvješće o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama u 2017.godini, Izvješće o radu Odjela za inspekcijske poslove i komunalni red za 2017.godinu i Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2017.godine.

Na znanje su primljene Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća  Prozor – Rama za period siječanj – ožujak2018.godine, Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljenih izvora na području općine Prozor – Rama i Informacija o stanju naplate koncesijske naknade u općini Prozor – Rama za 2017.godinu.

Detaljnije izvješće poslušajte u tonskom zapisu Radio Rame.

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar