Općina Prozor-Rama aktivno sudjeluje u Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o šumama

Općina Prozor-Rama aktivno sudjeluje u Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o šumama

Od presude Ustavnog suda FBiH iz 2011. godine, zbog povrede prava lokalne samouprave,  Federacija BiH nema Zakon o šumama. Tada je prestala regulacija oblasti šumarstva sa federalne razine. Ipak, zakone o šumama imale su županije, i to sve osim jedne – naše, Hercegovačko neretvanske županije. Šumske površine u ovoj županiji stoga su godinama bile izložene nezakonitoj sječi od strane onih koji se nisu libili iskoristiti period bezakonja. Općina Prozor – Rama, sa svojim šumskim bogatstvom, također je bila (i sad je) izložena nezakonitoj sječi šume. Općina nije imala zakonske mogućnosti poduzeti bilo kakvu aktivnost osim prijavljivanja uočenih nezakonitosti. To je i činila, ali oni koji su bili dobro plaćeni za čuvanje šuma nisu, po općoj ocjeni, poduzimali dovoljno (mnogi tvrde: nisu ništa poduzimali).

Zato se općina Prozor – Rama kvalitetno uključila u aktivnosti na donošenju novog federalnog Zakona o šumama.

Primjedbe i prijedlozi upućivani su blagovremeno tijekom rasprave o prednacrtu novog federalnog Zakona o šumama, kao i sada, tijekom rasprave o nacrt tog akta. Osim uključenosti po pozivu Federalnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, općina Prozor – Rama uključena je u posebnu radnu grupu u Savezu općina i gradova FBiH.

Glavni prijedlozi koji su stizali iz ove općine odnosili su se na stvaranje mogućnosti da se poduzeće koje će gospodariti šumama registrira na razini općine. Tražilo se davanje suglasnosti od strane općina na pojedine zakonom predviđene aktivnosti, umjesto neobvezujućih mišljenja. Jedan od prijedloga odnosio se na potrebu da se dosadašnje šumske površine, koje su općinskim prostornim planovima predviđene za druge namjene, ne smatraju više šumama. Općina Prozor – Rama ukazivala je i na neprihvatljiv položaj poduzeća „Šume Herceg Bosne“ Mostar, jer je dio radnika ovog poduzeća godinama potpuno nezbrinut, iako je ovo poduzeće u vlasništvu Federacije BiH.

„Veliki nered u šumarstvu posebno je u našoj županiji, jer jedino ona nije imala nikakav zakon kojim bi regulirala oblast u nedostatku federalnog zakona. Zato mi tražimo da sjedište poduzeća za gospodarenje šumom za našu županiju bude u našoj općini, jer je to potpuno logično. Konjic već ima svoja poduzeća, osim Konjica jedino Rama ima nešto šume, tako da je apsurd da se samo tom šumom upravlja iz Mostara“, tvrdi općinski Načelnik. dr. Jozo Ivančević.

Rasprave o novom Zakonu o šumama idu dalje, a konačna rješenja nisu se još iskristalizirala.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar