Općina Prozor-Rama dobila proračun za 2017. godinu

Općina Prozor-Rama dobila proračun za 2017. godinu

Općina Prozor-Rama je dobila proračun za 2017. godinu u iznosu od 24.181.000 KM

Na sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama koja je održana 21.12.2016. raspravljalo se o više različitih točaka:

  1. Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor – Rama za 2016.godinu,
  2. Prijedlog Odluke o financiranju parlamentarnih skupina u Općinskom vijeću Prozor – Rama,
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor – Rama,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela vijeća,
  5. Prijedlog Proračuna općine Prozor – Rama za 2017.godinu,
  6. Prijedlog Odluka o izvršavanju Proračuna općine Prozor – Rama za 2017.godinu,
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor – Rama.

Naravno, najviše se raspravljalo o Izmjenama i dopunama Proračuna općine za 2016. godinu i Prijedlogu proračuna za 2017. Vijećnicima je ponuđen prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu kojim se prihod utvrđuje u visini od 14.920.201 KM. Raspoloživa sredstva, dakle prihodi i primitci po svim osnovama utvrđuju se u visini od 19.768.798 KM. Vijećnici su sa 11 glasova za, 9 protiv i jednim suzdržanim usvojili ovaj novi plan za 2016. godinu.

Nakon obrazloženja načelnika općine dr Joze Ivančevića Prijedloga proračuna za 2017. godinu u visini od 18.101.000 KM prihoda i 6.080.000 KM primitaka što će omogućiti utrošak od 24.181.000 KM. Od tog iznosa za kapitalna ulaganja planira se izdvojiti 15.106.000 KM što je rekordan iznos za ovu općinu i garantira da će se nastaviti veliki infrastrukturni radovi.

Novost u stavkama proračuna je osnivanje i sufinanciranje poduzeća koje se planira osnovati za javni prijevoz građana.

Vrlo važna stavka u ovom proračunu je projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića. Postojeći vrtić ne može pružiti usluge za sve korisnike. Primjerice, već sada na mjesto u vrtiću čeka oko pedesetero djece.

Amandmane na Prijedlog proračuna podnosili su vijećnici HSP-a, RDS-a, HDZ-a BiH, Liste za Prozor i HDZ-a 1990. O tim amandmanima načelnik se izjasnio da je većina njih ugrađena u proračun, a ostali su tehnički neispravni.

Na kraju rasprave Proračun općine za 2017. godinu je usvojen u iznosu od 24.181.000 KM sa 11 glasova za i 10 protiv.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar