OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za učešće u obukama “Pokreni svoj posao”

OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za učešće u obukama “Pokreni svoj posao”

Udruženje LiNK Mostar i Općina Prozor-Rama pozivaju sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „LINK4StartUps“ koji se provodi u okviru programa „EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response“ koji financiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i Međunarodnom organizacijom rada (MOR).

Projektom se nastoji ojačati upravljanje zaštićenim područjima u BiH u skladu sa standardima EU, sa fokusom na zaštiti biodiverziteta i promociji njihovih turističkih potencijala, doprinoseći održivom razvoju zemlje

Jedna od komponenti projekta je jačanje poduzetničkih kompetencija unutar zaštićenih područja Park prirode Blidinje i JU Nacionalni park Sutjeska kroz realizaciju treninga Pokreni svoj posao po metodologiji Međunarodne organizacije rada, te dodjelu mini grantova vrijednosti od 2.000,00 do 5.800,00 KM za jačanje najmanje 10 malih lokalnih biznisa u sektorima: poljoprivreda, ugostiteljstvo, smještaj, turističke usluge s ciljem poboljšanja i diverzifikacije turističke ponude u dva parka.

Projekat implementiraju: Talijanska organizacija Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Nacionalni park Parco Nazionale d’Abbruzzo Lazio e Molise, Udruženje Agenda 21, Centar za bionaturalistička istraživanja (Ce.S.Bi.N), Univerzitet, l’Università degli studi di Perugia, Institut za zaštitu i istraživanje, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, Udruženje Visit Blidinje, Convivium Slow Food Trebinje, te Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresiranim licima sa područja zaštićenih područja Park prirode Blidinje i JU Nacionalni park Sutjeska, te općina koje svojom teritorijom pokrivaju zaštićena područja: Jablanica, Posušje, Tomislavgrad, Prozor-Rama, Mostar, Foča, Gacko, Kalinovik.

Podrška uključuje:
 • Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnike će: biti organiziran ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

 • Podrška pri osnivanju i unapređenju biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje/unaprjeđenje biznisa koji će dobiti podršku kroz:

 • Grant sredstva od 2.000,00 KM do 5.800,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad i repromaterijala,
 • Savjetodavna i stručna podrška
 • Podrška pri vođenju biznisa
 • Sufinanciranje troškova doprinosa za korisnike sa područja Općine Jablanica – Općina Jablanica će sufinancirati troškove doprinosa za korisnike sa područja Općine, u određenom omjeru, u zavisnosti od broja korisnika i raspoloživih sredstava.

Projekat „LiNK4StartUps“, kojeg u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Grad Mostar, Grad Konjic, Općina Prozor – Rama, Služba za zapošljavanje HNK/Ž, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar i Eurosjaj d.o.o. Konjic,će raditi na uvezivanju, jačanju i uspostavi tri lokalna partnerstva za zapošljavanje u Hercegovini, koja će raditi na unapređenju održivosti start-up biznisa koje vode ranjive skupine sa tržišta rada, na području Grada Mostar, Grada Konjica i Općine Prozor Rama.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresiranim licima sa područja Općine Prozor-Rama da pokrenu vlastiti biznis.

Podrška uključuje:
 1. Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnike će biti organiziran ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

 • Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz:

 • Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad i sufinanciranje troškova registracije i doprinosa,
 • Savjetodavna i stručna podrška.
 • Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima na području općine Prozor-Rama iznosi 50.000,00 KM.

Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informirani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana.

Na javni poziv se mogu prijaviti SVE zainteresirane osobe sa područja Općine Prozor-Rama koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao.

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:

 • Žene (nezaposlene) svih uzrasta
 • Mlade nezaposlene osobe do 35 godina (muškarci i žene)
 • Osobe sa invaliditetom
 • Pripadnici nacionalnih manjina

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

 • Trgovine i kafići
 • Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva
 • Lutrije i igre na sreću
Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uvjete:
 • Da su nezaposleni ili zaposleni ali žele pokrenuti vlastiti biznis
 • Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa
 • Da registriraju osnovnu djelatnost na području Općine Prozor-Rama (ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za financiranje)

Obuke će biti realizirana u periodu oktobar – novembar 2022. godine. Planirani početak prvog ciklusa obuka je 21.10.2022.

Uvjet za dobivanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Zainteresirani kandidati treba da popune  online prijavni obrazac koji je dostupan ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 13. 10. 2022. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve detalje i javni poziv možete pročitati ovdje:
Javni-poziv_NaturBH-1

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing