• Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda
 • Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda

Općina Prozor-Rama potpisala ugovor s njemačkim GS Holdingom o izgradnji tvornice metalskih proizvoda

Svečano potpisivanje ugovora o izgradnji tvornice metalskih proizvoda između Općine Prozor-Rama i GS Holding GmbH Regensburg upriličeno je danas, 26. travnja 2022. godine, u prostorijama Općine.

Ugovor je ime Općine Prozor-Rama potpisao načelnik dr. Jozo Ivančević, a u ime GS Holdinga direktorica Snježana Köpruner. Potpisivanjem su u konačnici definirana međusobna prava i obveze koje će rezultirati izgradnjom novog suvremenog postrojenja “GS – Rama” d.o.o. u poslovnoj zoni “Izlaz”.

Vrijedost ugovora

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 10.000.000,00 KM. Od ukupne vrijednosti projekta Općina Prozor-Rama će u skladu sa naprijed navedenim projektom sudjelovati u novčanoj potpori iznosu od 2.000.000,00 KM.

Do 100 radnika u 2023. godini

“Mislimo da je projekt jako dobar, da ima dobar potencijal, kako sada tako i ubuduće. Mi ćemo osim tog projekta donijeti i neke nove. Sve ovisi od toga koliko ćemo ljudi naći koji su zainteresirani raditi na tim projektima. Cilj nam je osim razvoja same tvornice razvijati i obrazovanje u Rami, da podignemo nivo Srednje škole. Za onaj kadar koji je nama potreban u toj tvornici. Mi računamo da bi sljedeće godine radilo negdje 70 do 100 ljudi koji će kod nas u Travniku trebati raditi kompletno na tom projektu”, kazala je između gđa Snježana Köpruner ostaloga direktorica GS – Tvornica mašina Travnik.

“Ovim pogonom pokušavamo zadržati ljude da ne idu vani. Istina da je teško vrijeme za to, znajući i da je bila Corona. Tada smo razgovarali, a u okruženju imamo i rat u Ukrajini. Sve to skupa otežava, ali pozdravljam gospođu Köpruner, koja je našla hrabrosti i ne odustaje. Idemo u realizaciju ovog projekta. Općina Prozor-Rama je donijela sve relevantne odluke kako bismo subvencionirali ovaj pogon. Znam da za ovakvu filmu taj novac ne znači toliko, ali jednostavno žele neku garanciju u ovoj državi BiH, znajući da politička situacija nije nimalo dobra. Tako da svi skupa to podržavamo da se tako nešto ovdje događa”, kazao je između ostaloga dr. Jozo Ivančević, načelnik općine Prozor-Rama.

Poslušajte izjave za medije na službenoj Facebook stranici Ramskog Vjesnika:

https://fb.watch/cDxhVVTj2r/

Ugovor o potpori zapošljavanja po projektu tvornice za obradu metala “GS-Rama” d.o.o. Prozor – Rama je na prijedlog načelnika općine dr. Joze Ivančevića prethodno stavljen pred Općinsko vijeće te jednoglasno usvojen. Do kraja 2022. godine se očekuje uposlenje 57 radnika, dok bi prosječna plaća majstora bila 1.500 KM.

Predmet ugovora

Važno je napomenuti da se ugovorom prije svega uređuju osobni odnosi, prava, obveze i odgovornosti ugovorenih strana, Općine Prozor-Rama i investitora GS Holding.

U svrhu novog zapošljavanja, potpisivanjem ovoga Ugovora Općina se obvezuje da će dodijeliti potporu osnivanju i radu metalske industrije po projektu “GS – Rama“ d.o.o. Investitoru, dok se Investitor obvezuje izgraditi i opremiti novu halu, te organizirati proizvodnju uz zapošljavanje potrebnog broja uposlenika na ugovoreno razdoblje.

Obveze ugovorenih strana

Prema potpisanom Ugovoru Općina Prozor-Rama se obvezuje:

-Uplatiti novčani iznos potpore u iznosu od 2.000.000,00 KM, i to 500.000,00 KM u roku od 30 dana od dana registracije firme a ostatak sredstava uz dinamiku sukladnu fazama izgradnje i opremanja nove tvorničke hale te zapošljavanja djelatnika.

-Osigurati zemljište površine cca 100.000 m2 u poslovnoj zoni “Izlaz” te ga potom prodati Investitoru po otkupnoj cijeni od države, na kojem će Investitor izgraditi proizvodnu halu s popratnim postrojenjima

-Osigurati infrastrukturu potrebnu za Projekt “GS – Rama“ i to:

-Pripremiti teren za izgradnju hale, što podrazumijeva čišćenje terena široke raskope na projektirane kote u fazama, te asfaltiranje pristupnog puta i platoa ili Investitoru uplatiti novčana sredstva za te namjene

-Osigurati priključak na regionalni put u projektiranoj geometriji za teretni promet

-Omogućiti priključak tehničke i pitke vode, ili Investitoru uplatiti novčana sredstva za te namjene

-Izdati besplatno sve dozvole koje su na razini i nadležnosti općine Prozor Rama, sukladno zakonskim propisima

-Pomagati u stvaranju tehničkih uvjeta za priključak tvornice na elektroenergetski sistem (maksimalne instalirane snage do 2MW)

-Pomagati angažiranje kvalitetnih radnika na poslovima u tvornici, uz kontinuiranu aktivnost potpore Srednjoj školi u Prozoru za zanimanja u metalskoj struci, te potpori drugim oblicima doobuka i prekvalifikacija majstorskog kadra potrebnog za rad po Projektu

-Osloboditi Investitora općinske komunalne naknade za proizvodne prostore u trajanju od pet (5) godine od dana početka proizvodnje

Nakon što Investitor ispuni ugovorne obveze Općina će Investitoru izdati rješenje o ispunjenju obaveza iz ugovora

Općina se obvezuje da nakon izvršenih obaveza investitora u roku od 30 dana izda dozvolu za brisanje hipoteke i povrat svih instrumenata osiguranja uplaćenih i uloženih sredstava.

Obveze investitora

Prema danas potpisanom ugovoru, GS Holding mora izvršiti registraciju svoje firme sa sjedištem u Prozoru – Rami kod nadležnog suda i drugih institucija.

-Platiti priključak za električnu energiju do 50% od troškova priključka (50% plaća Elektroprivreda)

-Osigurati odvod otpadnih voda prema ekološkim standardima

-Izgraditi tvornicu i nabaviti opremu te zaposliti određen broj radnika prema kapacitetima proizvodnog prostora, najmanje 70 radnika do kraja 2023. godine

-Vršiti sve potrebne obuke i prekvalifikacije za radnike koje će se provesti u GS-TMT d.o.o. Travnik

-Održati zaposlenost najmanje 120 radnika po dinamici zapošljavanja za vrijeme trajanja ugovora

-Izvještavati Općinu o fazama rada i to svakih 3 – 6 mjeseci

-Ukoliko se Investitor suoči sa problemom angažiranja radne snage ili nedostataka radne snage ili problema na tržištu u pogledu ekonomske krize i nedostatka ugovorenih poslova sa kupcima ili više sile Investitor nema obavezu zadržati navedeni broj radnika

-Uposlenicima isplaćivati plaće koje će biti u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost metalne industrije i interne akte u firmi registriranoj po ovom ugovoru i projektu „GS- Rama“ te omogućiti topli obrok i prijevoz radnika u skladu sa zakonskim propisima

-U narednih 5 godina od potpisivanja ovog ugovora svu dobit iz poslovanja reinvestirati u projekte na području općine Prozor Rama

-Dati Općini garancije za uplaćena i uložena sredstva, dijelom u obliku bankarske garancije, dijelom u obliku založnog prava na imovinu Investitora, sukladno dinamici ulaganja sredstava i dinamici realizacije ugovornih obveza

-U poslovanju se pridržavati svih zakonskih normi i propisa.

Implementacija i nadzor nad provođenjem projekta

Investitor je dužan na kraju svake kalendarske godine dostaviti Općini dokaz o kretanju broja zaposlenih unutar poduzeća sa opisom poslova koje rade djelatnici zaposleni po ovom programu i omogućiti predstavnicima Općine da aktivno prate implementacije sredstava, odnosno omogućiti kontrolu i nadzor nad ispunjenjem ugovornih obveza.

Općina ima pravo putem svojih ovlaštenih predstavnika vršiti nadzor nad pridržavanjem preuzetih obveza (kretanje broja zaposlenih kao i broj djelatnika i vrsta poslova koje obavljaju djelatnici na koje se odnosi potpora, praćenje zakonitosti u radu i slično). Ukoliko se utvrdi da je Investitor smanjio broj djelatnika uposlenih po ovom Ugovoru svojom krivicom, gubi pravo na potporu i obvezan je izvršiti povrat neopravdanog dijela uplaćenih i uloženih sredstava.

 

 

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar