Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo sedmu sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo sedmu sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je sedmu sjednicu danas, u utorak 25. svibnja 2021. godine. Prema predloženom Dnevnom redu, vijeće je razmatralo prijedlog Odluke o subvencioniranju rješavanja pitanja mladih u općini Prozor- Rama te je isti usvojen. Podnijeto je i izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za prvi kvartal 2021. godine.

Izvješće o radu o financijskom poslovanju u 2020. godini su prikazali JU Centar za socijalni rad, JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju, JU Narodna knjižnica Rama, JU Kulturno-sportski centar i JU Dječji vrtić Ciciban.

Iznesene su informacije o stanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora, te o stanju poljoprivrede i provedenim poticajnim mjerama na području općine Prozor-Rama. Važne točke reda bile su upravo i one koje su se ticale socijalne zaštite građana, kao i njihove sigurnosti. Iznesene su informacije o deminiranju i trajnom obilježavanju minskih polja u 2020. godini, na području naše općine te su vijećnici informirani o organiziranosti i provođenju zaštite od požara na području cijele općine.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar