Parcani i Paroš: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Parcani i Paroš: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Parcani

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Parcani Amšić Mehmed Parcani 1 1 1 . 2
Parcani Bevab Mustafa Parcani 3 1 . 1 2
Parcani Dominović Hasan Parcani 4 1 1 . 4
Parcani Parcan Mehmed Parcani 2 1 1 . 3
Parcani Parcan Šećir Parcani 5 1 . 1 3

 

Paroš

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Paroš Bošnjak Mato Paroš 1 1 1 . 1
Paroš Bošnjak Ivan Paroš 2 2 2 . 2
Paroš Bećirović Ibro Paroš 4 1 . 1 2
Paroš Bećirović Bećir Paroš 5 1 . 1 2
Paroš Bećirović Ibro Paroš 6 1 1 . 2
Paroš Pupa Muho Paroš 7 3 3 . 7
Paroš Pupa Mumin Paroš 8 1 1 . 1
Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing