• Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima
 • Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima
 • Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima
 • Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima
 • Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima
 • Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima
 • Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima
 • Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima

Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima

Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica s prilazima na području općine Prozor-Rama potpisan je u srijedu  22. travnja 2020. godine.

Nakon provedene natječajne procedure Okvirni sporazum su potpisali Općina Prozor-Rama kao naručitelj i JV „Putovi“ d.o.o. Grude i „Livnoputovi“ d.o.o. kao izvođači. U ime Općine Okvirni sporazum je potpisao načelnik dr. Jozo Ivančević, a u ime izvođača Rajko Ćutuk i Tomislav Vrdoljak.

Ovim Okvirnim sporazumom izvođenje radova je unutar godine dana te će biti sanirani i uređeni lokalni putovi na području općine Prozor-Rama i ulice i prilazi u Prozoru. Na temelju ovog Okvirnog sporazuma bit će potpisani pojedinačni predmetni ugovori za izvođenje pojedinih radova.  Vrijednost Okvirnog sporazuma je 4.500.000 KM.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar