Povećan broj kaznenih djela u FBiH, a policija kaže da je stanje zadovoljavajuće

Povećan broj kaznenih djela u FBiH, a policija kaže da je stanje zadovoljavajuće

Na Vlašiću je u razdoblju 28. i 29.7.2021. godine, održan redovan sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih komesara Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prvog dana sastanka prisutnima je izrazio dobrodošlicu, komesar Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije Faik Adilović obzirom da je navedeno ministarstvo domaćin ovog dvodnevnog sastanka, a potom je isti otvorio, zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman.

Na održanom sastanku razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za prvih šest mjeseci 2021. godine, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u Federaciji BiH, rad policije u Federaciji BiH, te druga aktualna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH

Posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije BiH, prema statističkim podacima Uprava policija županijskih Ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, karakterizira povećanje:

– broja izvršenih kaznenih djela za 242 djela ili 3,21% više,
– broja napada na ovlaštene službene osobe za jedan napad ili 2,38% više,
 broja registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 924 prekršaja ili 5,91% više, dok je smanjen broj prometnih nesreća za 260 nesreća ili 2,75% manje.

Drugog dana sastanka pridružili su se Eric Larson uime veleposlanstva Sjedinjenih Američkih država, a uime direktora Stevena Glasera, iz Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL), te Dijana Stevanović uime Delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini i Marica Bender predstavnica Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, inače voditeljica projekta ‘Jačanje principa tretmana osoba lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, europskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini’.

U svom obraćanju Larson je ukratko iznio određene segmente iz izvršne naredbe predsjednika SAD-a Joe Bidena od 9. lipnja 2021. godine, posebno kada je riječ o dijelovima iste koja se odnosi na korupciju koja bez obzira gdje se događa, direktno šteti politici nacionalne sigurnosti, ekonomskog razvoja društva svih suvremenih država, a posebno Bosne i Hercegovine. 

Nadalje, tijekom ovog sastanka se razgovaralo o postojećim informatičkim sistemima i elektronskim bazama podataka u Federaciji BiH, njihovom postojećom interoperabilnošću i mogućnostima za bolje međusobno uvezivanje

Također se razgovaralo o eventualnim načinima za unapređenje ovih sistema, te razvoju i uvezivanje baza podataka na nivou Federacije BiH kroz finaciranje i europskih i međunarodnih fondova, a koji su ponovo iskazali spremnost da podrže sektor sigurnosti u BiH u cilju stručnog i tehničkog unapređenja, a sve sa akcentom na projekte IPA 2019. i IPA II 2021. godinu.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su određeni zaključci, i to: Posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije BiH, kroz iskazane parametre za jasno definirane oblasti koje se obrađuju u Informacijama o stanju kriminaliteta-sigurnosti, a iste se sačinjavaju na temelju podataka Federalne uprave policije i Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova, stanje sigurnosti u Federaciji BiH u prvih šest mjeseci 2021. godine može se ocijeniti kao zadovoljavajuće.

Obzirom da je evidentna činjenica da je u posljednje vrijeme zapažen veliki odliv policijskih službenika u mirovinu uz tendenciju da će u narednom razdoblju ovaj broj biti eventualno i veći, što u velikoj mjeri može dovesti do znatnih poteškoća u održavanju sigurnosne situacije na zavidnom nivou, naročito što policijske agencije u FBiH nisu ni popunjene u svom punom kapacitetu, prisutni su izrazili zabrinutost zbog nedostatka sluha nadležnih institucija na rješavanju ovog pitanja, te apeliraju na iste da se što prije pokrene inicijativa, odnosno konkretne aktivnosti na popunjavanju policijskih struktura.

U narednom razdoblju će se poduzeti aktivnosti na reorganizaciji Support tima Federacije BiH, čiji je zadatak razvoj i održavanje informacionih sistema u Federaciji BiH, a koji uspostavljen 2009. godine na osnovu Sporazuma o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužiteljstava

Dogovorene su konkretne aktivnosti u suradnji sa Vijećem Europe u BiH u pogledu jačanja mehanizama, te sprovođenje i usuglašavanje zakonskih procedura sa Europskim standardima kada je u pitanju postupak sa osobama lišenim slobode, i to od momenta njihovog lišenja slobode pa do otpusta i integracija istih na slobodi, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje FUP-e.

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar