POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU ZA ŽENE

POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU ZA ŽENE

Općina Prozor-Rama (Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije) u suradnji sa USAID/PPMG-om organizira informativnu radionicu za razvoj Poduzetničkog fonda za žene.

Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena objavljen je u travnju i biti će otvoren do lipnja 2019. Dostupan je na općinskoj web stranici.

Sukladno Javnom pozivu, Općina i USAID/PPMG organiziraju informativnu radionicu koja će se održati u ponedjeljak, 13.svibnja 2019. s početkom u  12 h u dvorani HE Rama.

Kroz informativnu radionicu biti će podrobnije objašnjen Javni poziv te način popunjavanja prijavnog obrasca. Nakon prezentacije, dobrodošla su pitanja zainteresiranih kandidatkinja.

Drage žene, sve koje imate ideju o pokretanju vlastitog posla, pozvane ste na informativnu radionicu kako bi dobile bolji uvid u ovaj oblik poticanja ženskog poduzetništva u općini Prozor-Rama.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar