Provjerite kolika vas mirovina čeka u FBiH

Provjerite kolika vas mirovina čeka u FBiH

Prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju FBiH, mirovine osiguranika sa 31. prosincem 2017. godine, bi se obračunavale na slijedeći način:

Utvrđeni ili potrebni podaci bi bili:

1). Prosječni iznos plaće mjesečno, za godinu dana u FBiH, koja je 837 KM

2). Prosječna plaća osiguranika.

3). Vrijednost općeg boda koji je14 KM

4). Mirovinski staž za punu mirovinu, je 40 godina.

Primjeri:

Za mirovinu sa prosječnom plaćom, osiguranika od 837 KM:
837:837 = 1×40 = 40×14 = 560 KM mirovina.

Za mirovinu sa prosječnom plaćom osiguranika od 560 KM:
560:837 = 0,67×40 = 26,8×14 = 375,2 KM mirovina.

Za mirovinu sa peosječnom plaćom osiguranika od 1.000 KM:
1100:837 = 1,31×40 = 52,4×14 = 733,6 KM mirovina.

Za mirovinu sa prosječnom plaćom osiguranika od 1.300 KM:
1300:837 = 1,55×40 = 62×14 = 868 KM mirovina.

Za mirovinu sa prosječnom plaćom osiguranika od 1.500 KM:
1500:837 = 1,79×40 = 71,6×14 = 1.002,4 KM mirovina.

Za mirovinu sa prosječnom plaćom osiguranika od 1.674 KM:
1674:837 = 2×40 = 80×14 = 1.120 KM mirovina,

Za mirovinu sa prosječnom plaćom osiguranika od 2.000 KM:
2000:837 = 2,39×40 = 95,6×14 = 1.338 KM mirovina.

Za mirovinu sa prosječnom plaćom osiguranika od 3.600 KM:
3600:837 = 4,30×40 = 172×14 = 2.408 KM mirovina.

Za mirovinu sa prosječnom plaćom osiguranika od 4.184 KM:
4185:837 = 5×40 = 200×14 = 2,800 KM mirovina.

Za mirovinu sa prosječnom plaćom osiguranika od 5,022 KM:
5.022:837 = 6×40 = 240×14 = 3.360 KM mirovina.

 Dnevno.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar