Rama nakon Drugog svjetskog rata: Agrarna reforma

Rama nakon Drugog svjetskog rata: Agrarna reforma

Nova je vlast odlučila provesti agrarnu reformu i oduzeti zemlju onima koji je imaju preko 10 hektara (100 dunuma). Pod udar je došao trgovac Šimun Zane, džamija u Kopčićima i samostan na Šćitu. Zaninu su zemlju siromašniji prihvatili bez ustezanja, ali na sastanku 20. ožujka 1946. i muslimani i katolici izjavljuju da neće uzeti crkvenog i džamijskog zemljišta. Vlast je ipak oduzela samostanu 175 dunuma a ostavila 100. Mjesec dana iza toga narod je ponovio zahtjev da se ne dira u džamijski i crkveni posjed. Samostan je tražio da mu se kao povijesno važnoj ustanovi ostavi 300 dunuma, što je predviđao zakon, ali od toga nije bilo ništa. Oduzeti su i samostanski šljivici koji se nalaze oko samostana.

Sreski narodni odbor Prozor zahtijeva 9. svibnja 1946. da se sve matič­ne knjige zaključe 10. svibnja 1946., da se vjenčanje može obaviti tek iza skla­pa­nja civilnog braka, da se sva rođenja, krštenja i umrli moraju naj­prije javiti kod državnog matičara pa tek onda upisivati u crkvene matice. Ka­ko je Ministarstvo prosvjete 4. lipnja 1946. godine odredilo da se vje­ro­nauk smije održavati samo u školskim prostorijama pod nadzorom škol­skih vlasti, to je župnik pitao Sreski narodni odbor u Prozoru koliko će mu dati sati za vjeronauk, te je izložio i plan koji će obrađivati s učenicima.

 

Fra Ljubo Lucić, Rama kroz stoljeća

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing