Rama u USAID-ovom projektu PRO-Budućnost

Rama u USAID-ovom projektu PRO-Budućnost

 
U Istočnom Sarajevu 31.03. 2014. godine je u prisustvu USAID-a, a u sklopu projekta "PRO-Budućnost", održana ceremonija potpisivanja Memoranduma o saradnji između 32 grada/općine/opštine među kojima je Prozor-Rama i Catholic Relief Services (CRS).

Zahvaljujući podršci USAID-a u općinama u BiH, koje su od rata podijeljene po entitetskoj liniji, u naredne četiri godine bit će implementiran projekt PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) radi izgradnje povjerenja i pomirenja među građankama i građanima svih nacija.

Niko ovdje nije naivan i svi veoma dobro znamo historiju i kako je ona utjecala na ekonomska i politička pitanja. Međutim, vrijeme je da se okrenemo zajedničkom radu na boljoj budućnosti“ naglasio je David Barth, direktor USAID-a u BiH, te dodao da će projekt raditi na boljoj budućnosti građana u ekonomskom, političkom i svakom drugom smislu.

CRS će u partnerstvu s Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka te u saradnji s "Viva žene", Inicijativom mladih za ljudska prava, Fondacijom za kreativni razvoj, Međureligijskim vijećem, Mediacentrom, Udruženjem za saradnju roditelja i škola u BiH, Caritasom Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo i Caritasom Biskupije Banja Luka implementirati projekt.

U pojedinim općinama čak će i ekonomski napredak ovisiti o tome koliko će i projekt PRO-Budućnost tamo napredovati. Svjesni smo da će pomirenje biti zahtijevan i dug proces, ali imamo povjerenja u to da možemo računati na sve aktere u zajednicama i slušat ćemo njihov glas. To su sve organizacije koje će raditi, kaže D'Silva, s različitim grupama u općinama, odnosno razgovarati o zajedničkim problemima“, rekao je predstavnik CRS-a za BiH Marc D'Silva.

CRS je s partnerima u okviru javnog poziva na koji je pristiglo 86 prijava odabrao 16 "parova" općina/opština.

Imat ćemo brojne projektne aktivnosti kao što su grant shema u iznosu od 900.000 dolara, Omladinska obuka i aktivnosti u opštinama/općinama, škole i kampovi mira i zagovaračke akcije, takmičenja, Mirovni događaj u junu 2014, kulturne aktivnosti“, kazao je Goran Bubalo, direktor projekta PRO-Budućnost, te naveo da će u projektu biti angažovano više od 100.000 građana BiH.

Četvorogodišnji projekt bit će okončan Platformom za izgradnju mira, mapom puta izrađenom pod utjecajem građana koja će ocrtavati politike radi pomoći ostvarivanja države u kojoj građani svih nacija solidarno rade radi zagovaranja promjena u društvu.
 
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar