• FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini
 • FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini

FOTO: Sanacija divljih deponija u ramskoj općini

Ovih dana vrši se sanacija deponija na području Općine Prozor-Rama na tri lokacije: Prozor-Lug, uz magistralnu cestu; Varvara- Izlaz, uz regionalnu i lokalnu cestu i Ometala, uz regionalnu cestu, doznajemo od Stipe Čuljka, šefa Odsjeka za razvoj, poduzetništvo, obrt, poljoprivredu i turizam  Općine.

Na području Općine Prozor-Rama prema podacima nadležne Službe identificirano je 127 divljih deponija, koje zauzimaju 9.130 m2 površine, kazao je Čuljak.

Po riječima Zvonimira Faletara, sanitarno-komunalnog i inspektora zastite okoliša , većina deponija nalazi se uz magistralne i regionalne ceste, izvorišta i vodotoke i u blizini naselja gdje je organizirano prikupljanje i odvoz otpada. Sanaciju vrši JKP Vodograd d.d. Prozor-Rama, a financira Općina.

Općinska Služba je napravila Plan i program sanacije deponija i krenula je u njegovu realizaciju. Ovo su tek prvi koraci, a postupno ćemo nastaviti sa sanacijom ostalih deponija, kaže Faletar.

Ono što je sada najvažnije jest kontinuirano i svim raspoloživim sredstvima (škole, mediji i ostalo) raditi na podizanju svijesti naših sugrađana da otpad odlažu na za to predviđena mjesta, kao i da svako nepropisno odlaganje otpada prijave komunalnim redarima na sljedeće telefonske brojeve: 036/ 770-369 ili 771-921.

Komunalna inspekcija i komunalni redari će vršiti stalni nadzor saniranih deponija, evidentirati i sankcionirati sve one koji nepropisno odlažu otpad.

Po općinskoj Odluci o komunalnom redu za prekršitelje je predviđena novčana kazna od 200 do 700 KM.

Problem divljih deponija sigurno se neće preko noći riješiti, kaže Čuljak, ali se svakako može smanjiti, te dodaje da će Općina aktivno raditi na proširenju područja koja će biti obuhvaćena organiziranim odlaganjem i odvozom otpada.

Iz općinske Službe ističu važnost razvoja građanske ekološke svijesti, što podrazumijeva mijenjanje naših navika i usvajanje novih, jer divlje deponije, ne samo da narušavaju prirodni izgled, već predstavljaju opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar