SOGFBiH: Vlada Federacije BiH prihvatila Prijedlog Sporazuma o suradnji između Vlade Federacije BiH, Parlamenta Federacije BiH i Saveza općina i gradova Federacije BiH

SOGFBiH: Vlada Federacije BiH prihvatila Prijedlog Sporazuma o suradnji između Vlade Federacije BiH, Parlamenta Federacije BiH i Saveza općina i gradova Federacije BiH

20.10.2016 – Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH na sjednici održanoj na Vlašiću informirano je kako je Vlada Federacije BiH prihvatila Prijedlog Sporazuma o suradnji između Vlade Federacije BiH, Parlamenta Federacije BiH i Saveza općina i gradova Federacije BiH koji ima za cilj osigurati viši stupanj suradnje između potpisnika Sporazuma prilikom izrade i usvajanja zakonskih propisa koji se tiču jedinica lokalne samouprave.

Kada su u pitanju aktivnosti vezane za tužbu Saveza općina i gradova Federacije BiH protiv Federacije BiH u vezi otplate kredita prema Međunarodnom monetarnom fondu, istaknuto je da će 23.11.2016. godine biti održano pripremno ročište vezano za ovaj postupak.

Članovi Predsjedništva su upoznati sa predstojećim aktivnostima na realizaciji projekta uvođenja trezorskog poslovanja u jedinice lokalne samouprave u koji će biti uključeno 60 jedinica lokalne samouprave.

Predsjedništvo je informirano i o odredbama Statuta Saveza koje se tiču procedura za pripremu Izborne skupštine Saveza i predlaganja kandidata u organe i tijela Saveza, kao i o realiziranim aktivnostima na Projektu „Jačanje lokalne demokracije (LOD IV)“.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing