ULAZAK U HRVATSKU: Prekogranični radnici i osobe koje su preboljele COVID-19

ULAZAK U HRVATSKU: Prekogranični radnici i osobe koje su preboljele COVID-19

Osobe koje su preboljele COVID-19 prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku nisu dužne posjedovati negativni nalaz PCR testa na SARS-CoV-2 niti im može biti određena samoizolacija.

 

Takve osobe su dužne na graničnom prijelazu predočiti potvrdu lječnika ili odgovarajuću liječničku dokumentaciju, iz koje je vidljivo da je od datuma završetka bolesti prošlo više od 14 dana i da od toga dana nije prošlo više od 90 dana.

 

Prekogranični radnici

 

Nije nužno da isti svakodnevno prelaze granicu, odnosno izbivaju do 12 sati izvan RH, već prelasci granice trebaju biti učestali ili barem jednom tjedno. U tom slučaju, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku radnik nije dužan posjedovati negativan PCR test, ali je obavezan pridržavati se općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku radnici su dužni predočiti odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o prekograničnim radnicima (potvrda poslodavca i sl.)

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar