Vlada HNŽ-a utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti obitelji s djecom

Vlada HNŽ-a utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti obitelji s djecom

MOSTAR, 3. studenoga (FENA) – Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ), na danas održanoj sjednici u Hotelu ”Grand” u Neumu, usvojila je Nacrt Zakona o zaštiti obitelji s djecom, kojim se utvrđuju prava, uvjeti i način za ostvarivanje prava u zaštiti obitelji s djecom, postupak ostvarivanja prava, financiranje zaštite obitelji s djecom, Dječji tjedan, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje zaštite obitelji s djecom u HNŽ-u.

Kako je priopćeno iz te vlade, zaštita obitelji s djecom predstavlja potporu obitelji kroz materijalna i druga davanja i pružanja usluga stručnog rada, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovog osposobljavanja za samostalan život i rad.

O nacrtu spomenutog zakona provest će se dvomjesečna javna rasprava kako bi se o rješenjima koja su predviđena očitovala šira javnost.

Imajući u vidu sve izraženiju društvenu svijest i opredijeljenost za uspješnu i angažiranu borbu protiv korupcije, Vlada je usvojila Strategiju HNŽ-a za borbu protiv korupcije za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijski plan za provedbu Strategije, navodi se dalje u priopćenju.

Strategija i Akcijski plan predviđaju provedive, jasne i konkretne ciljeve koji uvažavaju sve specifičnosti HNŽ-a i stvaranje općeg okvira za odlučnu i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije i afirmiranje pozitivnih društvenih vrijednosti poput integriteta, odgovornosti i transparentnosti.

Iz Vlade su naglasili kako Strategija podrazumijeva utvrđivanje polaznih opredjeljenja i načina zajedničkoga djelovanja u HNŽ-u, utvrđivanje prioriteta na planu prevencije i borbe protiv korupcije, kao i principa i mehanizama zajedničkoga djelovanja institucija u HNŽ-u i svih segmenata društva, te unaprjeđenje pretpostavki za smanjenje stvarnog i percipiranog stupnja korupcije.

Također, Vlada je, na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, usvojila Informaciju o stanju u oblasti turizma na području HNŽ-a za prva tri kvartala tekuće godine, ocijenivši kako je, unatoč brojnim objektivnim i subjektivnim nedostacima i poteškoćama, nastavljen pozitivan trend rasta fizičkih pokazatelja turističke djelatnosti u HNŽ-u.

Vlada je ocijenila kako je turizam djelatnost od interesa za ukupni gospodarski razvitak HNŽ-a te očekuje nastavak započetih aktivnosti resornoga ministarstva, u prvom redu na normativnom uređenju te oblasti, koje imaju za cilj turističku valorizaciju potencijala i stvaranje okruženja koje osigurava dugoročnu profitabilnost i održivost turizma.

Na poseban način razgovaralo se i o Neumu, te je iskazana spremnost za nastavak suradnje na projektima koji su usmjereni ka daljem razvitku te jedine bosanskohercegovačke općine i turističke destinacije na Jadranskom moru.

Vlada je usvojila i informaciju o značaju Međunarodne zračne luke Mostar za razvitak turizma na području HNŽ-a u kojoj se, uz ostalo, ističu mogućnosti značajnijeg povećanja zračnog prometa vezanog uz turizam.

Naglašen je segment niskotarifnih letova te je istaknuto kako postoji izražen interes za uspostavljanje redovitih niskotarifnih linija na relacijama Mostar-Beč i Mostar-Istanbul. U tom kontekstu Vlada je prihvatila model potpore Zračnoj luci na način da se u županijskom proračunu za 2017. godinu planiraju grant sredstva na ime unaprjeđenja i poboljšanja promete povezanosti HNŽ-a.

Vlada je razmotrila informaciju o realiziranju Akcijskog plana Vlade HNŽ-a za provedbu Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje od 2015. do 2018. godine, a ministri u Vladi podnijeli su iscrpno izvješće o razini realiziranih obveza koje su sadržane u Akcijskom planu, s posebnim osvrtom na donošenje zakona i drugih akata.

Govoreći o proračunu za 2017. godinu ministar financija je istaknuo kako će, uz već usvojene dokumente, pri izradi proračuna ključni biti plan iz 2015. godine, izvršenje proračuna za prvih devet mjeseci 2016. godine, te iskazane potrebe korisnika.

Istaknuo je kako će proračun prepoznati prioritete, ali i uvažiti realne okolnosti u kojima se Županija nalazi, te izrazio očekivanja da će proračun biti usvojen u zakonskom roku do kraja godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je informacija o stanju u oblasti lovstva na području HNŽ-a u kojoj su istaknuti veliki potencijali HNŽ-a u toj oblasti, posebno u razvitku lovnog turizma, koji nisu dovoljno iskorišteni.

Naglašeno je kako je nužno poduzeti više aktivnosti, među kojima, dodjeljivanje u zakup lovišta koja do sada nisu dana u zakup, podizanje razine zaštite divljači, te usmjeravanje prihoda koji se ostvare od djelatnosti lovstva, uključujući i namjenska sredstva za lovstvo, na uzgoj i poboljšanje uvjeta za razmnožavanje, rast i razvoj divljači.

Na prijedlog Uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, s ciljem učinkovitijeg rada institucija HNŽ-a i službi za upravu jedinica lokalne samouprave i razvitka usluga e-vlade, donesena je Odluka o pokretanju geoportala HNŽ-a.

Geoportal će omogućiti pristup svim prostornim podacima kojima raspolažu mjerodavne institucije putem web servisa i web usluga, čime će prestati potreba za analognim dostavljanjem bilo kakvih izvoda i dokumenata.

Članove Vlade prije početka sjednice pozdravili su predsjednik Općinskog vijeća Neum Mirko Pavlović i neumski načelnik Živko Matuško, koji su izrazili zadovoljstvo činjenicom da se današnja sjednica Vlade održava upravo u Neumu te istaknuli dobru suradnju na projektima od interesa za tu općinu, navodi se u priopćenju.

(FENA) R.G.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar